Δικαιώματα Eπιβάτη

Δικαιώματα επιβατών αεροπορικών πτήσεων. Ενημέρωση από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή.

Πολύωρες καθυστερήσεις πτήσεων, ματαιώσεις, υπεράριθμοι επιβάτες, απώλειες αποσκευών δεν είναι σπάνια φαινόμενα. Έτσι, πριν ταξιδέψετε, καλό είναι να γνωρίζετε τα εξής:

Άρνηση Επιβίβασης

Ο αερομεταφορέας οφείλει να φροντίσει για τη μεταφορά στον προορισμό σας με τη νωρίτερη δυνατή πτήση.

Δικαιούστε γεύματα και αναψυκτικά από τον μεταφορέα, ακόμη και διανυκτέρευση, αν χρειαστεί καθώς και δύο δωρεάν τηλεφωνήματα. Αυτό ισχύει στην περίπτωση ματαίωσης πτήσης, δίωρης καθυστέρησης για πτήσεις έως 1500 χλμ, τρίωρης καθυστέρησης για ενδοκοινοτικές πτήσεις & για πτήσεις 1500-3500 χλμ και τετράωρης καθυστέρησης σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, δικαιούστε αποζημίωση από 250€ έως 600€, αναλόγως απόστασης πτήσης.

Καθυστέρηση

Σε καθυστέρηση άνω των 5 ωρών, δικαιούστε επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου σας για το μέρος του ταξιδιού που δεν πραγματοποιήθηκε αλλά και για το μέρος του ταξιδιού που ήδη πραγματοποιήθηκε, εφόσον η πτήση δεν εξυπηρετεί πλέον κανένα σκοπό.

Ματαίωση

(α) επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου σας για το μέρος του ταξιδιού που δεν πραγματοποιήθηκε και για το μέρος που πραγματοποιήθηκε, εφόσον η πτήση δεν εξυπηρετεί πλέον κανένα σκοπό,

(β) μεταφορά με τη συντομότερη δυνατή πτήση στον προορισμό σας ή

(γ) τη μεταφορά στον προορισμό σας άλλη ημέρα που σας εξυπηρετεί εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων.

Επίσης, δικαιούστε αποζημίωση υπό προϋποθέσεις (π.χ. εκτός αν έχετε πληροφορηθεί για τη ματαίωση δύο εβδομάδες τουλάχιστον πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης).

Το δικαίωμα αποζημίωσης δεν ισχύει σε περίπτωση που ο αερομεταφορέας μπορεί να αποδείξει ότι η ματαίωση έχει προκληθεί από έκτακτες περιστάσεις οι οποίες δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν ακόμη και αν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα (ενδεικτικά: περιπτώσεις πολιτικής αστάθειας, καιρικών συνθηκών, απεργιών κ.λπ.).

Καθηστέρηση, Καταστοφή, Φθορά, Απώλεια Αποσκευών

Η προθεσμία υποβολής γραπτής καταγγελίας στο μεταφορέα είναι 7 ημέρες σε περίπτωση φθοράς αποσκευής και 21 ημέρες σε περίπτωση καθυστέρησης.

Δικαιούστε αποζημίωση έως 1000 ευρώ περίπου, εκτός αν ο αερομεταφορέας παρέχει υψηλότερο όριο.

Μπορείτε να έχετε μεγαλύτερη αποζημίωση, εάν κάνετε ειδική δήλωση το αργότερο κατά την παράδοση των αποσκευών ή κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων και εφόσον πληρώσετε ένα συμπληρωματικό ποσό.