Αλλαγή – Ακύρωση Κράτησης

Η δυνατότητα αλλαγής ή ακύρωσης ενός αεροπορικού εισιτηρίου, ενός ταξιδιού ή ενός άλλου προϊόντος ή υπηρεσίας καθώς και οι όροι που διέπουν μία τέτοια αλλαγή ή ακύρωση, εξαρτώνται από τους όρους που θέτει ο εκάστοτε πάροχος σε αυτές τις περιπτώσεις, στους οποίους η aertotickets.gr δεν έχει καμία επιρροή.

Το κόστος που ενδέχεται να προκύψει σε περίπτωση αλλαγής ή ακύρωσης μίας ταξιδιωτικής υπηρεσίας, το οποίο καθορίζεται από τους όρους του εκάστοτε παρόχου, βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη.

Σε περίπτωση που ο πάροχος παρέχει στον χρήστη το δικαίωμα ακύρωσης ή αλλαγής του επιλεγμένου προϊόντος ή υπηρεσίας, ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει εγγράφως την aertotickets.gr εάν επιθυμεί ακύρωση ή αλλαγή.

Η κράτησή σας ακυρώνεται μόνο μέσω του υπευθύνου αντιπροσώπου universe travel (γραφείου ταξιδίων),τηλεφωνικά στο 2109011013 η με e-mail στο aerotickets@aerotickets.gr

Η aertotickets.gr δεν δύναται να ακυρώσει ή να τροποποιήσει κάποια κράτηση αν δεν έχει λάβει την έγγραφη εντολή του χρήστη όπως προαναφέρθηκε.

Απόρριψη της κράτησης

Η aerotickets.gr έχει το δικαίωμα να απορρίψει εντολές για την κράτηση που καταχωρούνται από τον χρήστη, αν αυτός παραβιάσει τους όρους χρήσης του δικτυακού τόπου.